Behåll ditt studiebidrag om skolan stänger

Har din skolgång påverkats av coronaviruset? Undrar du vad som händer med ditt studiebidrag om skolorna stänger igen? Du kan vara lugn, i den här artikeln reder vi ut vad som gäller och vad som händer om din skola fortsätter med distansundervisning.

Tjej som pluggar hemma i sängen

Den nationella rekommendationen om distansundervisning har nu tagits bort och landets gymnasieelever kan återgå till skolbänken. Det är fortfarande upp till skolorna att anpassa undervisningen utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt och kan därmed innebära fortsatt distansundervisning för en del gymnasium. Har beslutet påverkat din praktik eller dina studier? Undrar du vad som gäller för ditt studiebidrag? Och vad händer om skolorna stänger helt igen? Du kan vara lugn, i den här artikeln reder vi ut vad som gäller.

För dig som går i högstadiet

Det kan hända att din skola stänger helt eller delvis på grund av coronaviruset. Att skolan stänger kan bero på att regeringen eller skolan har bestämt det. Skolan kan stänga helt eller delvis. Om skolan stänger delvis kan vissa elever få fortsätta vara i skolan. Det kan vara för att genomföra praktiska moment, prov eller för att få extra stöd. Om skolan stänger helt kommer inga elever att vara på skolan. Då kan undervisningen ges på distans eller tillfälligt ställas in. Vad som gäller för just dig kommer du att få information om av skolan.

Läs mer om hur ditt gymnasieval påverkas av coronaviruset.

För dig som redan går i gymnasiet

Just nu har undervisningen återgått till att vara på plats. Men det kan hända att din skola beslutar att fortsatta bedriva distansundervisning. Då studerar du dina ämnen som vanligt, fast på distans, och får såklart även ditt studiebidrag som vanligt. Det gäller även om din skola måste ställa in delar av undervisningen så att du bara pluggar på deltid, eller om undervisningen ställs in för att skolan stänger. Oavsett kommer du alltså att få behålla ditt studiebidrag utan att du behöver göra något.

Om du får inackorderingstillägg från CSN och skolan på skolorten stänger kommer du fortfarande att få ditt studiebidrag som vanligt, så länge du inte säger upp din bostad på skolorten.

Praktik eller apl

Om du ska ha praktik eller APL så är det skolan som beslutar om du fortfarande kan göra praktiken. Om du inte kan genomföra din praktik måste skolan erbjuda dig alternativ undervisning som du kan göra på distans. Skolan kan också skjuta upp din praktik och ändra om i din studieplan. Då läser du dina gymnasiegemensamma ämnen först, och gör praktiken senare.

Källor: CSN, skolverket


Annonser

Du kanske också är intresserad av: