Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Behörighetskarta: särskild behörighet till högskoleprogram

Behörighetskartan visar vilka gymnasieprogram som ger särskild behörighet till vilka högskoleprogram.

Tjej med flätor vid skrivbord med anteckningsblock och laptop

Särskild behörighet gäller på högskolan och skiljer sig mellan olika högskoleprogram. Det kan vara mycket att hålla reda på, därför har vi gjort en karta för att hjälpa dig att välja ett gymnasieprogram som leder dig dit du vill.

💡 I behörighetskartan ser du:

 • En överblick över vilken särskild behörighet de olika gymnasieprogrammen ger.
 • 47 olika högskoleprogram.
 • Om ditt gymnasieprogram ger särskild behörighet eller om du kan lägga till kurser – och i så fall vilka. 

Ladda ner behörighetskartan här  


Högskoleprogram som finns med i kartan

 • Agronom  
 • Apotekare  
 • Arbetsterapeut  
 • Arkitekt  
 • Audionom  
 • Biomedicinsk analytiker  
 • Brandingenjör  
 • Civilekonom  
 • Civilingenjör  
 • Dietist  
 • Djursjukskötare  
 • Fysioterapeut  
 • Förskollärare  
 • Grundlärare  
 • Hippolog  
 • Hortonom  
 • Högskoleingenjör  
 • Jurist  
 • Jägmästare  
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör  
 • Lantmästare  
 • Logoped  
 • Läkare  
 • Officer, krigsvetenskaplig och sjökrigsvetenskaplig inriktning  
 • Officer, militärteknisk inriktning
 • Optiker  
 • Ortopedingenjör  
 • Polis
 • Psykolog  
 • Receptarie  
 • Röntgensjuksköterska  
 • Sjukhusfysiker  
 • Sjuksköterska  
 • Sjöingenjör  
 • Sjökapten  
 • Skogsmästare  
 • Skogstekniker  
 • Socionom  
 • Studie- och yrkesvägledare  
 • Tandhygienist  
 • Tandläkare  
 • Tandtekniker  
 • Trädgårdsingenjör  
 • Veterinär  
 • Yrkeslärare  
 • Ämneslärare 

💬 Kartan visar särskild behörighet

Särskild behörighet ser olika ut för olika högskoleprogram. Till exempel så behöver du ha läst vissa kurser för att få särskild behörighet till läkarprogrammet, men andra för att få särskild behörighet till socionomprogrammet eller juristprogrammet.

Du behöver dessutom ha grundläggande behörighet för att kunna söka till utbildningarna som finns listade. Grundläggande behörighet kan du få på alla nationella gymnasieprogram och innebär godkända betyg i:  

 • minst 2 250 av 2 500 gymnasiepoäng
 • gymnasiearbetet
 • svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 6
 • Matematik 1

Tänk på att även om du är behörig till ett högskoleprogram finns inga garantier för att du blir antagen. Om det finns fler sökande än platser konkurrerar du med andra sökande. Här kan du läsa mer om urval och antagning till högskolan


Finns utbildningen du vill gå inte med i listan? 

I kartan hittar du yrkesexamina – program där särskild behörighet bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma vid alla universitet och högskolor.

Det finns väldigt många olika högskoleutbildningar, fler än de du hittar i kartan. För program som inte ger en yrkesexamen kan särskild behörighet i praktiken skilja sig mellan olika lärosäten, därför finns de inte listade i kartan.

Om du vill veta vad som gäller för en annan utbildning kan du kontakta högskolan eller universitetet som ger utbildningen, eller söka upp den på antagning.se.


Informationen i kartan baseras på följande källor: Universitets- och högskolerådet UHR:s författning 2020:5 avdelning A (ämnesplaner i gymnasieskolan gällande fr.o.m. 1 juli 2011), PolismyndigetenFörsvarshögskolanSkolverket


Annonser