5 anledningar till att gå ekonomiprogrammet

Lär dig om hur man driver företag och vilken roll de spelar i samhället. Om du tycker att det är spännande med verksamhetsutveckling och entreprenörskap kan ekomomiprogrammet vara ett bra val för dig.

kvinna vid skrivbord som räknar

Tycker du om siffror och vill lära dig mer om hur samhälle och ekonomi påverkar varandra i vårt dagliga liv? Då kan ekonomiprogrammet vara det perfekta valet för dig! Här får du lära bland annat lära dig om hur man driver företag och vilken roll de spelar i samhället.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig möjlighet att plugga vidare inom bland annat ekonomi och juridik. Här får du utveckla ditt affärssinne och lära dig mer om organisationer, olika ekonomiska perspektiv och hur de samverkar.

Hitta skolor med ekonomiprogrammet

Du kan välja mellan två olika inriktningar på ekonomiprogrammet: företagsekonomi och juridik. Om du tycker att det är spännande med verksamhetsutveckling och entreprenörskap och vill förstå hur man driver företag, kan företagsekonomi vara en passande inriktning för dig. Är du mer intresserad av lagar och andra regelverk inom rättssystemet? Vill du veta hur de påverkar företag, organisationer och oss själva i vår vardag? Då kan juridik vara en bra inriktning.

Vad får jag lära mig på ekonomiprogrammet? 💡

Oavsett om du vill jobba på ett stort internationellt bolag eller inom en lokal verksamhet i framtiden, ger ekonomiprogrammet dig en stabil grund för att förstå olika ekonomiska perspektiv. Du kommer lära dig att se helheter och förstå samband i ekonomin på nationell nivå, samhällsnivå och individnivå, alltså de val vi gör som privatpersoner. Du kommer att få lära dig om handel, internationella relationer och andra viktiga faktorer som kan skapa en mer hållbar utveckling, både utifrån ett miljöperspektiv, socialt och ekonomiskt.

5 anledningar till att gå ekonomiprogrammet 💸

1. Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och tillåter dig ta mycket eget ansvar i både din utbildning och i arbetslivet. Du får praktiska kunskaper i planering och genomförande för att kunna bygga ett samhälle utifrån våra olika behov. 

2. Ekonomiprogrammet har två inriktningar: ekonomi och juridik. Inriktningarna ger dig rätt förutsättningar att utvecklas inom det område du själv tycker bäst om.

3. Du får rätt verktyg för att spela en viktig roll i näringslivet, och för dig som vill, kommer du även kunna driva eget företag.

4. Du utvecklar din förmåga att resonera kring orsaker och samband. Genom att förstå tidigare händelser och hur de haft en inverkan på dagens samhälle, kommer du att kunna dra viktiga slutsatser inför framtiden.

5. Du kommer lära dig om vetenskapliga förhållningssätt som du har stor nytta av om du väljer att plugga vidare. Med kunskap om hur du tolkar information på bästa sätt kommer du kunna fatta smarta beslut och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hitta skolor med ekonomiprogrammet

Källa: skolverket.se


Annonser