Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

5 anledningar att gå hotell- och turismprogrammet

Gå ett yrkesprogram som ger dig riktig erfarenhet. Om du är en kreativ problemlösare som tycker om att arbeta med människor från hela världen i internationella miljöer, då kan hotell- och turismprogrammet vara det perfekta valet för dig.

Hotell- och turismprogrammet ger dig en bred förståelse för turism- och servicebranschen. Du får lära dig om branschens olika karriärmöjligheter inom Sverige såväl som i andra länder. Du kommer även att utveckla praktiska färdigheter genom dina praktikplatser och få möjlighet att använda din kreativitet för att lösa olika utmaningar. 

Hitta skolor med hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är en internationell utbildning som ger dig möjlighet att arbeta på spännande platser i världen. Programmet passar dig som vill ha en varierande karriär och vill arbeta med olika uppgifter och människor. Du kan exempelvis jobba som hotellchef, reseledare eller konferensarrangör. 

5 anledningar att gå hotell- och turismprogrammet


🏩 Du riktiga erfarenheter inom branschen i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning innebär att du spenderar minst hälften av studietiden på en eller flera arbetsplatser och får en yrkesexamen.

🤝 Praktikplatser ger dig praktisk erfarenhet och du kommer att knyta viktiga kontakter inom branschen. Det är en stor fördel när du ska söka jobb efter studenten.

⭐ Du får viktiga kunskaper inom bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.

🌎 Programmet ger dig efterfrågade och viktiga kunskaper som behövs för att arbeta i en internationell miljö.

🌈 Hotell- och turismbranschen är en spännande bransch där det händer saker hela tiden. Du får möjlighet att arbeta med olika typer av människor och uppgifter och utveckla en fantastisk samarbetsförmåga.

Källa: skolverket.se


Annonser