10 jun 2016

Många elever skolkar bort sitt studiebidrag

Många elever blir av med studiebidraget

Många elever skolkar bort sitt studiebidrag under gymnasiet

I år har 22 000 gymnasieelever blivit av med sitt studiebidrag. Det motsvarar sju procent av de 317 000 elever i den svenska gymnasieskolan som fick studiebidrag under läsåret och är en rekordhög siffra.

Skolorna har blivit bättre på att rapportera

De senaste åren har det skett en ökning av inrapporterat skolk och det här är den högsta siffran någonsin, enligt CSN.
Orsaken kan vara att skolorna har blivit bättre på att rapportera skolk sedan riktlinjerna skärptes i början av 2012, men enligt CSN kan det inte heller uteslutas att det är fler som skolkar än tidigare.

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolorna ska rapportera in till CSN om en elev har ogiltig frånvaro på fyra timmar eller mer under en månad. Frånvaron ska dessutom ske vid upprepade tillfällen. Innan reglerna skärptes i januari 2012 var det möjligt för en elev att vara borta så mycket som 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget drogs in.

När det finns särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, som exempelvis mobbning, kan en skola bedöma att inte rapportera frånvaron till CSN.

Elever kan bli återbetalningsskyldiga

När en elev har fått sitt studiebidrag indraget kan det bli så att eleven får ett återbetalningskrav från CSN. Studiebidraget ligger idag på 1050 kronor per månad.

Det är ungefär hälften av alla elever som får sitt bidrag indraget som behöver betala tillbaka till CSN och det innebär att man då måste betala det studiemedel man inte har haft rätt att få. Om man inte betalar finns det en risk att hamna hos Kronofogden.

Flest killar blir av med sitt studiebidrag

– Men att det här kan hända om bidraget dras in har få elever koll på, säger Lina Hultqvist på Sveriges Elevkårer till Sveriges Radio.

– De menar själva att de inte vet hur många timmar som krävs för att bli av med bidraget. Och de är inte medvetna om den höga räntan som kommer till vid återbetalningen, säger hon.

Enligt statistiken från CSN är det flest elever på Gotland och i Stockholm som har fått sitt studiebidrag indraget. I Värmland är det minst. Det är killarna som skolkar mest. Av alla som blev av med sitt bidrag senaste läsåret är 64 procent killar.

Källa: csn.sesr.se


Senast uppdaterad: 10 jun 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-10

80% antagna på sitt förstahandsval i Göteborg

I Göteborg har nu de första siffrorna för gymnasievalet för läsåret 15/16 kommit ut. Där går det bland annat att utläsa att fyra av fem elever kommit in på sitt förstahandsval. Siffran, som är aningen lägre än förra läsåret, gäller förstahandsval för både utbildning och skola. Totalt har 9 435 elever antagits till gymnasiet för läsåret 15/16 i Göteborgsregionen.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-09-15

Internet är INTE kunskapens källa

Nej, åtminstone om man läser en delrapport av den senaste PISA-studien. Den visar nämligen att de elever som använder datorer och internet allra mest, också är de som presterar sämst på PISA-proven. Lärarnas riksförbund uppmanar till en satsning på såväl lärare och IT, och i den ordningen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-09

Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet

Skolverket släpper varje år statistik över den genomsnittliga betygspoängen i gymnasiet, här kan du se skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program och vilka program som hade högst och lägst.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin