Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Dyskalkyli

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Precis som en dyslektiker har läs- och skrivsvårigheter kan man ha räknesvårigheter. Dyskalkyli är vanligare än man tror och mätningar visar att ca 1,8 – 6 procent av Sveriges befolkning har symptom som passar in i beskrivningen. En person som har dyskalkyli kan uppleva att situationer som berör matematik blir väldigt jobbiga. Att läsa tidtabellen till bussen eller räkna ihop hur mycket man har handlat för i affären kan upplevas som väldigt tungt och svårt.

Siffror visar att var fjärde elev upplever matematik som ett svårt ämne i skolan. Däremot är det bara en liten del av dessa som diagnostiseras med dyskalkyli. Många elever med matematiksvårigheter känner sig väldigt frustrerade och kan snabbt få dåligt självförtroende.

Vad kännetecknar dyskalkyli?

Räknesvårigheter är till viss del ärftligt men kan även bero på sociala faktorer som inlärningssvårigheter, hög frånvaro eller kritisk inställning till ämnet matematik. Det finns en del gemensamma kännetecken för dyskalkyli:

  • Räknesvårigheter visar sig i tidig ålder, redan i förskolan
  • Stora svårigheter att förstå och använda de fyra räknesätten
  • Svårigheter att komma ihåg längre kombinationer av siffror som tex ett telefonnummer
  • Räknar långsamt och kastar om siffror - 256 blir 265
  • Svårighet att lära sig klockan
  • Svårighet att hantera pengar och att sköta sin ekonomi
  • Svårighet att läsa och förstå tidtabeller

Så går en utredning till

Om du känner igen dig i symptomen för dyskalkyli kan du göra en utredning. Du kommer då att få träffa en logoped, där får du göra testuppgifter för både räknesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Syftet med testerna är att avgöra om du har räknesvårigheter och i så fall till vilken grad. När diagnosen är ställd kommer logopeden att ta fram hjälpmedel till dig som ska underlätta i både skolan och vardagen.

Du har rätt till hjälp

Oavsett om du väljer att söka hjälp hos en logoped så har din skola alltid skyldighet att hjälpa dig. Vid behov kan skolan erbjuda stödundervisning och hjälpmedel som miniräknare och lathundar. Om du är i behov av extra stöd i matematik kan läxhjälp vara någonting för dig. Gå in och läs mer om hur det fungerar här.

Misstänker du att du har dyskalkyli så kan du vända dig till elevhälsan i din skola.

Källor: Vårdguidendyskalkyli.se


Känner du igen dig? Skriv till oss och berätta, eller kommentera längre ner på sidan.

Tips på andra artiklar:

Senast uppdaterad: 28 okt 2015

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-10

80% antagna på sitt förstahandsval i Göteborg

I Göteborg har nu de första siffrorna för gymnasievalet för läsåret 15/16 kommit ut. Där går det bland annat att utläsa att fyra av fem elever kommit in på sitt förstahandsval. Siffran, som är aningen lägre än förra läsåret, gäller förstahandsval för både utbildning och skola. Totalt har 9 435 elever antagits till gymnasiet för läsåret 15/16 i Göteborgsregionen.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-06-10

Bästa skolkommun 2015 - län för län

Lärarförbundet utser för tredje gången på fyra år Vellinge kommun till landets Bästa skolkommun. Se de bästa kommunerna i varje län - vi har listan!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-28

Andelen obehöriga elever till gymnasiet ökar

Andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet har ökat från förra året. 14,4 procent av eleverna som lämnat grundskolan har inte behörighet att komma in på ett vanligt gymnasieprogram. Samtidigt ökar betygsklyftorna i skolan.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensionspolicy

recensionspolicy gymnasium.se

Vill du lämna en recension om en skola eller ett program på gymnasium.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra elever att hitta en gymnasieutbildning. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Medlemslogin