28 okt 2015

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Dyskalkyli

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Precis som en dyslektiker har läs- och skrivsvårigheter kan man ha räknesvårigheter. Dyskalkyli är vanligare än man tror och mätningar visar att ca 1,8 – 6 procent av Sveriges befolkning har symptom som passar in i beskrivningen. En person som har dyskalkyli kan uppleva att situationer som berör matematik blir väldigt jobbiga. Att läsa tidtabellen till bussen eller räkna ihop hur mycket man har handlat för i affären kan upplevas som väldigt tungt och svårt.

Siffror visar att var fjärde elev upplever matematik som ett svårt ämne i skolan. Däremot är det bara en liten del av dessa som diagnostiseras med dyskalkyli. Många elever med matematiksvårigheter känner sig väldigt frustrerade och kan snabbt få dåligt självförtroende.

Vad kännetecknar dyskalkyli?

Räknesvårigheter är till viss del ärftligt men kan även bero på sociala faktorer som inlärningssvårigheter, hög frånvaro eller kritisk inställning till ämnet matematik. Det finns en del gemensamma kännetecken för dyskalkyli:

  • Räknesvårigheter visar sig i tidig ålder, redan i förskolan
  • Stora svårigheter att förstå och använda de fyra räknesätten
  • Svårigheter att komma ihåg längre kombinationer av siffror som tex ett telefonnummer
  • Räknar långsamt och kastar om siffror - 256 blir 265
  • Svårighet att lära sig klockan
  • Svårighet att hantera pengar och att sköta sin ekonomi
  • Svårighet att läsa och förstå tidtabeller

Så går en utredning till

Om du känner igen dig i symptomen för dyskalkyli kan du göra en utredning. Du kommer då att få träffa en logoped, där får du göra testuppgifter för både räknesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Syftet med testerna är att avgöra om du har räknesvårigheter och i så fall till vilken grad. När diagnosen är ställd kommer logopeden att ta fram hjälpmedel till dig som ska underlätta i både skolan och vardagen.

Du har rätt till hjälp

Oavsett om du väljer att söka hjälp hos en logoped så har din skola alltid skyldighet att hjälpa dig. Vid behov kan skolan erbjuda stödundervisning och hjälpmedel som miniräknare och lathundar. Om du är i behov av extra stöd i matematik kan läxhjälp vara någonting för dig. Gå in och läs mer om hur det fungerar här.

Misstänker du att du har dyskalkyli så kan du vända dig till elevhälsan i din skola.

Källor: Vårdguidendyskalkyli.se


Känner du igen dig? Skriv till oss och berätta, eller kommentera längre ner på sidan.

Tips på andra artiklar:

Senast uppdaterad: 28 okt 2015

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-10

Hälften av gymnasieeleverna vill plugga vidare

Av de över 100 000 elever som tog studenten 2014 vill över hälften fortsätta studera inom de tre närmaste åren. Detta visar en undersökning som SCB har genomfört.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-06-10

Varannan gymnasieelev är omotiverad

Hälften av dagens gymnasieelever saknar motivation och en av fyra har övervägt att avbryta studierna. Detta framkommer av en undersökning som Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund har gjort.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-06-10

Nationella proven skapar stress

Nio av tio elever är stressade inför nationella proven. Orsaken är för de flesta att proven påverkar betygen och att de tar fokus från övriga skolarbetet, visar en undersökning som Gymnasium.se gjort.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin