Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Var tredje ung blir kränkt på nätet

En av tre unga har under det senaste året blivit utsatta för kränkningar via mobil, surfplatta eller dator. Detta och mycket annat som framkommer i Friends nätrapport 2015 kan du läsa om här.

Kränkningar på nätet bland unga

En av tre unga har blivit kränkta på nätet det senaste året

Var tredje ung har blivit kränkt på nätet minst en gång under det senaste året. Det är fler tjejer än killar som har blivit utsatta för kränkningar. De vanligaste platserna där kränkningarna äger rum är på KiK och Instagram för tjejer och via spel för killar. Allt detta visar Friends nätrapport 2015 som släpptes nyligen.

I den undersökning som Friends har genomfört svarar var tredje ung (i åldern 10-16 år) att de blivit kränkta på nätet minst någon gång under det senaste året. Precis som i undersökningen året innan är det fler tjejer än killar som uppger att de har blivit utsatta för kränkningar på nätet. 36 procent av tjejerna jämfört med 27 procent av killarna uppger detta.

I undersökningen definieras en kränkning som ”en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd”. Exempel på kränkningar kan vara att någon skrivit sårande eller elaka kommentarer eller meddelanden, att någon har loggat in på en profil eller använt mobil, surfplatta eller dator mot den utsatta personens vilja eller att personen har känt sig utanför, ensam eller inte fått vara med.

Vanligast att bli kränkt på KiK, Instagram eller under spel

Friends nätrapport 2015 visar att det bland tjejer är vanligast att bli utsatt för kränkningar via KiK och därefter på Instagram. För killar är spel den vanligaste platsen att bli kränkt på.  I undersökningen var det inte obligatoriskt att uppge i vilket spel man blivit kränkt. Av de som valde att uppge i vilket spel de blivit kränkta så nämns dock i hög utsträckning bland annat Minecraft, League of Legends, Counter Strike och World of Warcraft. De sociala medier där flest killar blir kränkta är via KiK eller på Facebook.

Den vanligaste formen av kränkningar är precis som föregående år elaka meddelanden eller kommentarer. Av de som deltog i undersökningen svarade så mycket som 6 av 10 tjejer och 5 av 10 killar att de varit med om detta. Den näst vanligaste formen av kränkning är psykiska kränkningar i form av till exempel utfrysning. Det kan exempelvis vara att inte få vara med i en grupp på KiK.

Kränkningar på nätet hänger ihop med livet utanför

Många gånger förknippas kränkningar via mobil, dator och surfplatta med anonymitet, men i Friends undersökning från föregående år svarade 8 av 10 att de visste vem som hade kränkt dem. I årets undersökning ville Friends istället ta reda på hur vanligt det är att unga har blivit utsatta av samma personer både på och utanför nätet. Av de deltagare i undersökningen som har blivit kränkta, mobbade eller utsatta för sexuella trakasserier svarade 35% att någon eller några av de som utsatt dem via mobil, dator eller surfplatta också utsatt dem utanför nätet.

En till två personer i varje klass har blivit mobbade på nätet

Det är i högre grad tjejer än killar som blir utsatta för mobbning på nätet. Resultaten i undersökningen visar att 8 procent av tjejerna och 4 procent av killarna har blivit mobbade via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året. Dessa siffror motsvarar 1 till 2 personer i varje klass. I undersökningen definieras mobbning som ”när någon har blivit utsatt för kränkningar av en eller flera andra personer vid flera olika tillfällen”. Det kan exempelvis innebära flera olika kränkningar via mobil, surfplatta eller dator, eller att en kränkande bild/film/kommentar delats eller spridits till många.

Sexuella trakasserier på nätet

Friends nätrapport 2015 visar även att 7 procent av tjejerna och 1 procent av killarna i åldern 10-16 år under det senaste året har blivit utsatta för sexuella trakasserier via mobil, dator eller surfplatta. Sexuella trakasserier definieras i undersökningen som ett uppträdande av sexuell natur där någons värdighet kränks. Till exempel att någon skriver kommentarer, skickar meddelanden eller sprider rykten som handlar om sex eller kroppen och som personen som blir utsatt upplever som obehagliga.

Så hanterar du kränkningar och mobbning

På frågan vad de unga i undersökningen tycker har hjälpt mest när de har blivit mobbade eller kränkta på nätet svarar de flesta "Att prata med en vuxen hemma" eller "Att prata med en vuxen i skolan". Friends rekommenderar vuxna att prata om vad som kan vara bra att tänka på i sociala sammanhang på nätet. För att bli en vuxen som unga har förtroende för är det även viktigt att vara engagerad, nyfiken och visa intresse för vad unga gör på nätet. En annan viktig sak att berätta för unga om är vad de kan göra om de blir utsatta, ser någon annan som blir utsatt eller själv är den som utsätter. 

Om undersökningen

Det är tredje året i rad Friends nätrapport publiceras. Syftet med rapporten är att fånga upp barns och ungas röster om kränkningar och mobbning via mobil, dator och surfplatta. Rapporten baseras på en undersökning där 1041 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltog. Undersökningen är genomförd av TNS SIFO på uppdrag av Friends, Symantec och HP.

Källa: Friends nätrapport 2015

[Facebook:like]

Tips på andra artiklar:


Annonser