Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Läkarprogrammet

16 apr 2008
FRÅGA
Hej!

Matematik D, fysik B, kemi B och biologi B. Ansökningskraven för läkarprogrammet...

Min fråga: Räcker det med ovanstående kurser? Dvs att man kan läsa in dem utan att först ha A-kurserna.

Jag har varken kemi A, fysik A, eller biologi A... Jag har frågat lärare och postat i forum men ingen har hittills kunnat besvara frågan.

Vänliga hälsningar

Svar:

Hej

För grundläggande behörighet krävs att du har fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.

Om du inte har läst Natuprogrammet i gymnasiet och alltså inte läst matte A, , fysik A, eller biologi A är det inte tillåtet att läsa fortsättningskurserna (Matematik D, fysik B, kemi B och biologi B).

Min rekommendation är att du läser ett sk. Tekniskt basår, då får du den behörighet som krävs för att läsa till läkare.

Lycka till,

Med vänlig hälsning

Nils Hedström
Informatör

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information