Visa gymnasium.se som: Mobil

Praktik/APL på gymnasiet

Praktik på gymnasiet

APL/Praktik

Praktiken kan vara din väg in på arbetsmarknaden. Här får du värdefulla erfarenheter ute på en riktig arbetsplats inom just det område eller yrke som du är intresserad av. Du har dessutom möjlighet att skaffa kontakter inom just den bransch där du vill arbeta i framtiden. En hel del elever får sommarjobb, extrajobb eller till och med anställning efter gymnasiet genom sin praktik.

Så fungerar APL på gymnasiet

När du går ett yrkesprogram är det obligatoriskt med arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ingår också i gymnasiesärskolans nationella program, ska förekomma inom programinriktat individuellt val och inom yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

Det kan även ingå APL i vissa högskoleförberedande gymnasieprogram om huvudmannen för utbildningen tar beslut om det. Din APL pågår under minst 15 veckor. Det kan vara så att du gör din APL under en enda längre period i årskurs tre eller så har du din praktik under olika terminer och har möjlighet att vara på flera olika praktikplatser. Du får reda på av din skola hur just din praktik är upplagd. Läser du en så kallad lärlingsutbildning är du ute på praktik under så mycket som minst halva din gymnasietid.

Senast uppdaterad: 03 apr 2017