Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du lantmätare

Hur blir man lantmätare?

Lantmätare – Hitta utbildning på:

Natur  Teknik

Hur blir man lantmätare på gymnasiet?

Det är bra att läsa ett högskoleförberedande gymnasieprogram om du vill bli lantmätare. Utbildningar inom lantmäteri ges inom högskolan och universitetet och det finns program av olika längd.

Vad gör en lantmätare?

En lantmätare kan ha tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter. Men oavsett vad man arbetar med som lantmätare kretsar allt runt geografisk information på något sätt. En lantmätares tjänster efterfrågas av privatpersoner, kommuner, företag och statliga verk och arbetstillfällena finns i både privat och offentlig sektor.

Om du vill arbeta med att förädla fastigheter och bygga infrastruktur kan du utbilda dig till en traditionell lantmätare, med tyngdpunkten inom juridik och ekonomi, då får du en mycket bred utbildning som ger många möjligheter till olika arbetsuppgifter.

Vanliga arbeten är förrättningslantmätare, exploateringsingenjör, fastighetsvärderare och fastighetsförädlare. Många av landets lantmätare är anställda som just förrättningslantmätare vid Lantmäteriet eller vid kommunala lantmäterimyndigheter. Alla arbeten handlar i stor utsträckning om hur mark och vatten, våra fastigheter, används och förädlas. All mark i Sverige är indelad i fastigheter, som kan vara bebyggda eller bestå av exempelvis jordbruksmark eller skog.

Väljer man att utbilda sig till teknisk lantmätare får man också en bred utbildning. Stora arbetsområden är uppbyggnaden av information om fastigheter och dess geografi, vilket i sin tur utgör underlag för framställning av kartor, samt att göra analyser med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Som lantmätare kan man arbeta med utveckling, utbildning, forskning, planering med mera.

Framtidsutsikter för Lantmätare

Enligt Arbetsförmedlingen så kommer konkurrensen om jobben som lantmätare vara mycket liten under de kommande fem åren. Detta innebär att arbetsmöjligheterna för lantmätare kommer vara mycket goda både just nu och i framtiden.

Källa: Lantmateriet.se, Arbetsförmedlingen

divider

Bra val av gymnasieprogram:

divider

« Tillbaka till alla yrken inom Tekniskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 12 mar 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-02-27

Så blir du arkitekt

Arkitekt – Hitta utbildning på: Natur   Teknik För att kunna arbeta som arkitekt krävs en tre- till femårig utbildning på arkitektprogrammet vid högskola eller universitet, och för att kunna studera till arkitekt krävs det att du har Grundläggande behörighet, Matematik C, Naturkunskap B och Samhällskunskap A, alternativt Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-12

Så blir du logistiker

Logistiker –Hitta utbildning på: Ekonomi  Teknik För att kunna arbeta som logistiker krävs det oftast att du har en högskoleutbildning, men du kan även jobba som logistiker om du har en gymnasieexamen och har erfarenhet av yrket. Logistik är ett relativt brett yrke utbildningsmässigt vilket innebär att finns flera olika utbildningar på högskolenivå som leder mot logistikbranschen.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-20

Så blir du fastighetsingenjör

Fastighetsingenjör – Hitta utbildning på:  Natur  Teknik  VVS och fastighet  El och energi  För dig som vill bli fastighetsingenjör kan det vara passande att läsa VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet eller ett högskoleförberedande progam, till exempel Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet.
Läs mer