Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du fastighetsingenjör

Så blir du fastighetsingenjör

Fastighetsingenjör – Hitta utbildning på: 

Natur  Teknik  VVS och fastighet  El och energi 

Hur blir man fastighetsingenjör på gymnasiet?

För dig som vill bli fastighetsingenjör kan det vara passande att läsa VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet eller ett högskoleförberedande progam, till exempel Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet.

Utbildning för att bli fastighetsingenjör

Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet

Utbildning: Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng – 2 år, motsvarande 400 YH-poäng.

eller

Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med högskolebehörighet

Utbildning: Högskole-/Universitetsutbildning 180 högskolepoäng motsvarar kandidatexamen

Utbildning för att bli fastighetsingenjör – energi och miljö

Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet

Utbildning: Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng – 2 år, motsvarande 400 YH-poäng.

eller

Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med högskolebehörighet

Utbildning: Högskole-/Universitetsutbildning 180 högskolepoäng motsvarar kandidatexamen

Utbildningar på gymnasienivå för att jobba i fastighetsbranschen

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS. 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Utbildningar på yrkeshögskola för att jobba i fastighetsbranschen

På YH-myndigheten hittar du dels utbildningar inom yrkeshögskolan (yrkeshögskoleutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar) och dels kompletterande utbildningar. 

Vad gör en fastighetsingenjör?

Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar.

Vad gör en fastighetsingenjör- energi och miljö?

Fastighetsingenjör- energi och miljö ansvarar för företagets övergripande planering för att nå uppsatta energimål. Det kan också innebära ansvar för att ta fram förslag på nya mål alternativt uppdatera nuvarande målsättningar. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar.

Framtidsutsikter för yrken inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen är i stort behov av utbildad personal då stora pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Branschen behöver nya medarbetare inom alla områden. Totalt sett behövs det 10 000 – 12 000 nya medarbetare.

Källa: Arbetsförmedlingen; Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Installation, drift & underhåll
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–ÖSenast uppdaterad: 20 mar 2020