Visa gymnasium.se som: Mobil

Grafx - Jobb inom grafisk industri

Grafx

Yrken inom grafisk industri

Avdelare

LÄS OM GRAFISK INDUSTRI - JOBB I BRANSCHEN - UTBILDNINGAR

Avdelare

Yrkesroller inom den grafiska industrin

Inom grafisk industri finns olika yrken som till exempel grafisk formgivare, originalare, tryckare och bokbindare.

Produktionsflödet inom grafisk industri delas in i fyra faser. Fas tre är det som sker ute på tryckeriet och i tryckpressarna. Här nedanför kan du läsa korta beskrivningar av de olika faserna samt några av de olika yrkesrollerna inom den grafiska industrin.

Fas 1: Idé och koncept

Vad vill vi/kunden uppnå? Vem är mottagare? Vad vill vi att mottagaren ska göra med trycksaken?

Detta första steg sköts oftast av till exempel reklambyråer eller marknadsavdelningar. Många tryckerier har också egna inhousebyråer idag som kan stå för konceptualisering.

 • Strategiskt arbete
 • Kreativt arbete

Fas 2: Kreativ produktion

Vilken typ av trycksak ska vi göra? Hur ska trycksaken användas? Hur ska trycksaken se ut?

I detta andra steg formas koncept till verkliga produkter. Bland annat bestäms här vilken typ av material och tryckmetod som ska användas och om det ska ske någon efterbehandling av trycksaken.

 • Bild och text
 • Layout

Roll: Grafisk formgivare

Som grafisk formgivare ansvar du för den grafiska formgivningen av en trycksak, förpackning eller webbplats.

Fas 3: Industriell produktion

Denna fas innehåller tre steg och det är här idé och koncept blir till en färdig trycksak.

1. Prepress: Förberedelse innan tryck.

Roll: Prepresstekniker/Originalare

Denna person ser till att dokument färdigställs för tryckning. Till största delen handlar det om att ta emot mestadels digitalt material, men också fotografier och tidigare tryck för scanning, samt ombrytning (layout) och utskjutning (sidplanering). Detta så att tryckarken ska läggas upp på bästa sätt i tryckpressen. För detta arbete krävs goda kunskaper i färghantering.

2. Tryck: Från PDF till trycksak. De vanligaste teknikerna idag är offset-, digital- och flexotryck.

Roll: Tryckare/Printoperatör

Detta är den person som använder tryckpressen och ser till att den fungerar. Tryckare/printoperatör är också att se till att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål.

3. Efterbehandling: Till exempel laminering, foliering, lackering och bindning.

Roll: Efterbehandlare/Bokbindare

I denna roll jobbar du med det som behöver göras med trycksaker från det ögonblick de lämnar tryckpressen/skrivaren. Efterbehandlingen är det sista som görs på tryckeriet. Här binds böcker ihop, omslag lamineras, broschyrer häftas och mycket mer.

Fas 4: Logistik:

Efter att trycksaken är klar är den sista fasen distribution. Detta sköts antingen av tryckeriet själv eller så tar man hjälp av en distributionsfirma.

Övriga roller

Utöver de roller som har nämnts här ovanför inom grafisk industri finns det som på de flesta företag också övergripande roller så som:

 • VD
 • Administratör/ekonom
 • Marknadschef
 • Försäljningschef
 • Miljöchef
 • Produktionschef
 • Projektledare
 • Personalansvarig
 • Säljare
 • Teknisk chef

Stabilt behov av medarbetare inom branschen framöver

Undersökningar från Grafiska företagen visar på ett ganska stabilt behov av medarbetare framöver inom branschen. Ungefär 300 personer per år behövs, varav hälften yrkesarbetare och hälften tjänstemän. Spridningen i förväntade förkunskaper för jobben är mycket stor och varierar från endast personliga egenskaper till högskoleutbildning.

En självklar del i alla yrkesroller inom grafisk industri är att kunna dra nytta av de möjligheter den digitala tekniken erbjuder istället för att se det som ett hot. På samma gång finns även behov av många mer klassiska kompetenser, om än i ny form.

Avdelare

Läs mer om Grafisk industri här

Läs mer om Utbildningar som leder till jobb inom grafisk industri här

Avdelare

Avdelare

Kontakt:

Grafx.se

Avdelare

Senast uppdaterad: 07 jul 2017