Visa gymnasium.se som: Mobil

Grafx - Grafisk industri

Grafiska företagen

Grafisk industri

Avdelare

LÄS OM GRAFISK INDUSTRI - JOBB I BRANSCHEN - UTBILDNINGAR

Avdelare

Grafisk industri är framtidens arbetsmarknad

Inom grafisk industri finns yrken som till exempel grafisk formgivare, originalare, tryckare och bokbindare. Undersökningar visar att det kommer finnas behov av folk i denna bransch. Är den grafiska industrin något för dig i framtiden? Vill du veta mer? Här hittar du information om den grafiska industrin från Grafx.

En industri under förändring och som har en viktig uppgift

Grafiska industrin är en industri som är under förändring. Digitaliseringen har pågått i decennier och blir allt viktigare för alla befattningar, vilket leder till att företagen söker nya kompetenser. De grafiska företagen anställer flera hundra nya medarbetare varje år inom såväl tjänstemannayrken som inom produktion.

Vissa av de nya tjänsterna kräver specialiserad utbildning, men i många fall lär man sig en stor del av kunskaperna på jobbet. I takt med digitaliseringen har kraven på IT-kunskaper ökat för de flesta av dessa jobb. Dels måste man kunna använda datorn i det dagliga arbetet samt att vissa yrkesroller behöver ha högre kunskaper inom olika programvaror.

Eftersom den grafiska industrin utvecklas i snabb takt utbildas medarbetarna löpande i olika kompetenser. Detta är eftertraktat både av företag inom branschen såväl som i andra branscher.

Totalt finns det cirka 1600 företag med cirka 15 300 anställda inom den grafiska industrin. Grafiska industrin omsätter cirka 38 miljarder kronor och har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen.

Behovet av att rekrytera inom branschen

Grafiska Företagen har under 2016 undersökt rekryteringsbehovet på kort och lång sikt inom branschen. Undersökningen visar att behovet av nya medarbetare kommer vara cirka 300 per år, är du en av dem?

Hälften av de som behöver rekryteras är inom nya tjänster, det vill säga det är jobb som inte finns idag.Avdelare

Läs mer om Jobb inom grafisk industri här

Läs mer om Utbildningar som leder till jobb inom grafisk industri här

Avdelare

Avdelare

Kontakt:

Grafx.se

Avdelare

Senast uppdaterad: 07 jul 2017