Visa gymnasium.se som: Mobil

Wasaskolan erbjuder närhet till lärare och näringsliv

Wasaskolan kännetecknas av närhet, lika väl mellan lärare och elever som mellan skola och det lokala näringslivet. En liten gymnasieskola som har förvånansvärt stora resurser i fråga om empati, välbefinnande och trygghet. Skolmiljön kännetecknas av en syn där eleven är i centrum och med välutbildade lärare som resurs.

Wasaskolan har alla de program som krävs för behörighet till alla utbildningar på högskole- och universitetsnivå i landet. Skolan har också de förberedande program som krävs för att möjliggöra en anställning på ortens större företag efter avslutad utbildning. Skolan har även gymnasiesärskola.

Visa alla utbildningar på Wasaskolan

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Gymnasieingenjör

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2018

Wasaskolan
 78,8%
Tingsryd
 70,1%
Sverige
 80,6%

Antal elever per lärare 2017

Wasaskolan 10,4
Tingsryd 9,9
Sverige 11,7

Antal elever på skolan år 2017: 283


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

.. .. .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande 13 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,8 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 53,8 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Ekonomiprogrammet

  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande 10 2017
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Industritekniska programmet

11,8 . .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande 5 2017
Genomsnittlig betygspoäng 11,8 11,8 13,4 2017
Andel behöriga till högskola . . 34,6 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Introduktionsprogram

  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

.. .. .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande . 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 15,8 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 93,4 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,5 100,0 % .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande 7 2017
Genomsnittlig betygspoäng 14,5 14,5 14,4 2017
Andel behöriga till högskola 100,0 % 100,0 % 90,9 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Teknikprogrammet

13,7 .. .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande 8 2017
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 13,7 14,2 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 90,0 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Vård- och omsorgsprogrammet

.. .. .
  Tingsryd Sverige År
Totalt antal studerande . 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 13,4 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 59,9 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Wasaskolan

Linnerydsvägen 8
36231 Tingsryd

 Visa telefonnummer
tingsryd.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner

Det finns inga recensioner än.