Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Klaragymnasiet med internat

i Olofström
Vill du veta mer?

Om skolan

Klaragymnasiet med internat i Olofström

Klaragymnasiet med internat är en gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Skolan erbjuder tre nationella program som alla skapar förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet. Du förbereds också för att kunna bo på egen hand och för en tillfredsställande fritid.

Klaragymnasiet finns på Nordenbergskolan i Olofström, i väl avskilda, ändamålsenliga och stora lokaler. Skolan kan ta emot upp till 32 elever. Internatet kan ta emot upp till 26 elever. På internatet får du en egen lägenhet där du stannar varannan helg och kan delta i aktiviteter som är en del av skolans fritidsutbildning.


Jobbar du på skolan och vill uppdatera informationen?

Ser du något i informationen om skolan som inte stämmer? Fyll i det här formuläret för att komma i kontakt med oss.

Visa alla utbildningar på Klaragymnasiet med internat

Huvudman

Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Kommunal gymnasieskola

Läs mer här

1 gymnasieskola

Program

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2023/24

Antal elever per lärare 2023/24

Klaragymnasiet med internat
 79,5%
Klaragymnasiet med internat 3,1

Antal elever på skolan år 2023/24: cirka 60


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Estetiska programmet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2023/24
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Försäljnings- och serviceprogrammet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 10 2023/24
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Klaragymnasiet med internat

Rydénvägen 2
293 33 Olofström

Tel: 0454 - 423 19
Fax 0454-423 19
www.curaindivid.se


Sponsrad