Antagningspoäng på gymnasiet

Antagningspoäng

När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Du måste vara behörig för att söka till ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram, vilket betyder att du måste du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. Om du läst moderna språk ska du bara räkna bort ett ämne och alltså ha ett meritvärde som består av 17 ämnen. Om du valt att läsa något av de övriga språkvalen fungerar meritpoängen precis som innan och din maxpoäng uppgår till 320 poäng och 16 ämnen totalt. 

Vid ansökan till Estetiska programmet eller annat program med färdighetsprov räknas eventuell uppnådd provpoäng med i meritvärdet, då kan alltså antagningspoängen överstiga 340 poäng.

På gymnasieskolan tillämpas något som kallas för Fri kvot. Det innebär att det avsätts ett begränsat antal platser för elever som på grund av medicinska eller sociala omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller om eleverna kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg (ex. utländska betyg).

Elever som kommer in via den fria kvoten måste ha gymnasiebehörighet (se första stycket). Beslut om antagning på fri kvot gäller först till den slutliga antagningen. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli intagen inom den fria kvoten.

För att få en fingervisning om hur stor konkurrensen är om platserna till ett gymnasieprogram kan man se på föregående års antagningspoäng. På Gymnasium.se har vi samlat gymnasieskolors senaste antagningspoäng, i många fall både lägsta antagningspoäng såväl som medelvärdet eller medianen. Medianen är det meritvärde som ligger exakt i mitten med lika många meritvärden ovan som under sig. Om antalet tal är jämnt blir medianen medelvärdet av de två tal som ligger i mitten. 

» Räkna ut ditt meritvärde för att se hur du ligger till

Informationen om de senaste antagningspoängen har vi fått från Sveriges läns gymnasieantagningar.

Att tänka på!

Tänk på att alltid välja det program du själv är intresserad av. Meritvärdet kan förändras mycket från år till år beroende på hur många klasser som startar och hur många som söker till programmet.

Hur söker jag till gymnasiet?

När det är dags att göra ditt gymnasieval kommer du få ett lösenord hemskickat i januari. Detta gäller dig som är elev i någon av landets grundskolor. Om du är bokförd i länet men inte går i skolan kan du ringa din hemkommun för att få ett lösenord. Med hjälp av ditt lösenord loggar du in på webben för gymnasieantagning i din kommun för att fylla i dina gymnasieval. När du gjort de val du vill göra, skriver du ut din ansökan. Både du och din mamma eller pappa måste sedan skriva på din ansökan.

I april kommer du att få resultatet av den preliminära antagningen som ger dig en hint om dina möjligheter att komma in på de gymnasieprogram du har sökt till. Om du inte är nöjd med din ansökan har du nu möjlighet att ändra i den. Det kan du göra mellan mitten av april till mitten av maj. Om du vill registrera ändringar i din ansökan måste du lämna in en ny underskriven ansökan. Om du är nöjd med ditt val från februari behöver du inte göra något. 

Resultatet av den slutliga antagningen till gymnasiet skickas hem till dig i början av juli. Det gäller även dig som inte blivit antagen. Läs noga igenom informationen om hur du ska svara.

Reservantagningen börjar i slutet av juli och håller på till mitten av september. Under reservantagningen tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val.

» Hitta en gymnasieskola för dig

Har du frågor om gymnasieantagningen och antagningspoäng?

Kontakta oss på info@gymnasium.se

Senast uppdaterad: 02 feb 2016