Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Ditt val

Livet består av en mängd vägskäl, som valet till gymnasiet exempelvis. I den här krönikan som Karl och Marie från Polstjärna har skrivit kan du läsa om deras syn på utanförskap och dessutom får du några råd inför just gymnasievalet.

Ditt val

Ditt val

Livet består av en mängd vägskäl. En del är uppenbara, som valet till gymnasiet exempelvis. Viktigare är ändå att fråga sig själv vad man egentligen vill göra. Det är så lätt att falla in i kompisarnas val, äldre syskons val eller någon annan utomståendes val.

För vad vill DU egentligen? Vad är det som intresserar DIG? Vad skulle DU göra om ingen såg DIG, ingen hörde DIG? Ja, om det inte fanns något utifrån som påverkade DIG i DITT val.

Genom vår verksamhet möter vi många unga som inte upplever tillhörighet och att de inte blir tagna på allvar. Människor som inte blir accepterade och har en känsla av att vara fel, att inte passa in.

Polstjärnas verksamhetsidé

Polstjärnas verksamhetsidé är att förhindra utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor som arbetar med barn och unga. Det är ett medmänskligt och inte ett samhällsekonomiskt uppdrag. Men det går inte att komma ifrån att utanförskapet får oerhört stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Utanförskap är en social konstruktion, upplevelsen att inte vara en del av en gemenskap. Det kan handla om att inte få ta del av grundläggande rättigheter, som till exempel för papperslösa. Det kan handla om ett ekonomiskt eller socialt utanförskap i form av låg inkomststandard och ohälsa. Även personer som ytligt sett har det väldigt bra kan känna sig utanför.

Under ytan är vi alla väldigt lika

I ett samhälle med växande utanförskap skapas ”upplevda olikheter” mellan människor, olikheter som saknar reell förankring. Men under ytan är vi alla väldigt lika och har samma grundläggande behov att vara sedda, älskade och bekräftade. Det är dessvärre inte en självklarhet för alla att få vistas i en trygg kärleksfull miljö där det ges utrymme för att vara, växa och bli den man är ämnad att vara.

En mänsklig rättighet

Alla människor behöver få möjlighet att tillhöra en gemenskap redan som unga, få uppleva att vara en del av samhället, bli tagna på allvar och bli accepterade som de är.

Vi behöver också tidigt få lära oss att respektera varandras olikheter och att samarbeta. Först när vi får vara oss själva och blir respekterade är utanförskap inte ett akut problem. Vi måste lära oss att se människorna bakom orden och bakom handlingarna. Och ju tidigare vi börjar lyssna desto bättre.

Lycka till med ditt gymnasieval. Det är mänskligt att vara osäker, att inte riktigt veta vad man ska välja. Vi vet själva vad vi talar om då vi båda bytt spår mitt i livet. Det är aldrig för sent att tänka om. Så var inte hård mot dig själv om du inte riktigt vet vad du vill. Gör ett val och var inte rädd för att ompröva.

Och sist men inte minst, läs mer om Polstjärna här för att få reda på hur du kan stödja vårt arbete med att förhindra utanförskap. Tillsammans är grejen!

Polstjärna

Karl Lindqvist och Marie Moquist
Polstjärna

[Facebook:like]


Annonser