Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Hur säger man gymnasium på engelska?

Har du försökt prata om gymnasiet på engelska? Då har du säkert märkt att ordvalet inte är helt självklart. Vi reder ut hur du kan tänka när du översätter! 

Hur säger man gymnasium på engelska?

Upper secondary school eller high school är de engelska översättningar som bäst motsvarar det svenska gymnasiet. Här nedan kan du läsa om hur det ser ut i olika engelsktalande länder. 

Gymnasiet i engelsktalande länder

Du kan såklart använda det svenska ordet gymnasium fast du pratar på engelska, men risken är att den du pratar med tror att du menar något annat – gymnasium betyder ju “sporthall” på engelska! Därför kan det vara bättre att köra på ord som används i engelsktalande länder. En sak som kan vara bra att veta när du pratar om skolan på engelska är att det inte alltid finns direkta översättningar eftersom de svenska orden hänger ihop med det svenska skolsystemet. Inom annat skolsystem används andra ord. I Sverige brukar vi använda engelska ord från USA eller England, därför kan det vara mest naturligt att använda samma ord som används där.

I Sverige kallas årskurs sju till nio för högstadiet och 10:e till 13:e skolåren kallas gymnasiet. Såhär ser skolgången ut från högstadienivå till gymnasienivå i England, USA och Australien:

England

Engelska
Lower secondary school
Upper secondary school
College
→ University

Skolår

 7-9
10-11 eller 10-13
12-13

USA

Engelska
Middle school/junior high school
High school
→ College eller University

Skolår
6-8 eller 7-8
9-12

Australien

Engelska
Secondary school
Senior secondary school*
→ University eller Technical college

Skolår
7-10 eller 8-10
11-12

* I vardagligt tal används ofta high school för att säga gymnasium

Sverige

Svenska
Högstadiet
Gymnasiet
→ Universitet eller Högskola

Skolår
7-9
10-13

Secondary school eller upper secondary school

I England går eleverna i secondary school från att de är 12 till 16 eller 18 år. Enkelt uttryckt innebär secondary school både högstadiet och gymnasiet, där lower secondary school är samma sak som högstadiet och upper secondary school är detsamma som gymnasiet. Årskurs 11 och 12, alltså motsvarande 2:an och 3:an på gymnasiet, kan också ges på vad som i England kallas college eller sixth form college. College i England är inte samma sak som college i USA, där det betyder universitet eller högskola. I England är secondary school obligatorisk.

High school 

I USA går du som elev oftast i high school mellan 14-18 års ålder. Det är olika mellan olika delstater hur länge utbildningen är obligatoriskt, antingen tills eleverna är 16 eller 18 år. Det kan också vara olika vilka skolår som ingår i middle school och high school. Generellt kan middle school, eller junior high school som det också kallas, översättas till högstadiet och high school är detsamma som gymnasiet. En skillnad är att high school består av fyra år istället för det treåriga svenska gymnasiet, en annan är att amerikanska 12th grade är det sista året på gymnasienivå. I Sverige tar du studenten när du avslutat ditt 13:e skolår. Du kan alltså börja på college eller university när du är ett yngre i USA jämfört med Sverige.

Gymnasiet på engelska

I formella översättningar, till exempel av skolverket, brukar gymnasiet översättas till upper secondary school. Till vardags använder många svenskar amerikansk engelska, då kan det vara enklast att använda high school som översättning.


Källor: wikipedia, studyinaustralia.gov.au, hmc.org.uk, usa.gov


Annonser