hur kommer betygen från gymnasiet att se ut efter att studierna avslutas?

03 dec 2021
FRÅGA
Hej! Jag undrar lite hur betygen från gymnasiet kommer att se ut efter att studierna avslutas. Kommer eleverna få ett meritvärde som används vid ansökan till vidare studier på exempelvis högskolan? På högstadiet är det bara slutbetygen i ett ämne som har betydelse för meritvärdet. Nu kommer mitt barn läsa 3 kurser i matematik. Kommer alla kurserna ha betydelse för ansökan till högskolan eller är det bara betyget från den sista kursen?

Svar:

09 dec 2021

Hej! 

Som du säger så läser du en eller fler kurser i ämnen på gymnasiet och eleverna får betyg efter varje avslutad kurs. Det innebär alltså att om eleven exempelvis går ett högskoleförberedande program så läser de tre års svenska, två års engelska och minst ett års matematik. Då får eleverna betyg i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Inte ett samlat betyg i Svenska. 

När eleven tar sin examen och vill söka vidare till högskola och universitet räknas det ut meritvärde utifrån betyg och meritpoäng som du sedan ansöker med. 

Här kan du läsa mer om att ansöka till högskolan: https://allastudier.se/tips-o-fakta/ans%C3%B6kan-till-h%C3%B6gskola-15869 

och högskolebehörighet och meritpoäng: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/hogskolebehorighet-meritpoang-1107 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information