Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Finns det skolor som läser i en lugnare takt och ger mer stöd?

04 jun 2017
FRÅGA
Hej!
Jag har en son som går ut 2:an samhällsutbildningen med IG i matte engelska och ev psykologi. Jag känner mig frustrerad och undrar om det finns gymnasium med mer stöd åt elever med svårigheter ich lugnare takt? Min son har svårt för sig.
Tacksam för svar
Vänligen /Annie

Svar:

06 jun 2017

Hej Annie,

Tråkigt att höra om hur det har varit för din son! Alla skolor, både kommunala och fristående, ska ta hänsyn till elevens olika behov och förstå att alla elever har olika förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska därför få den stimulans och stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas och om lärare/rektor märker att elever riskerar att inte nå kunskapskraven ska de utefter sina resurser ge stöd i form av extra anpassningar. Här kan du läsa mer om detta på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-har-ratt-till-stod-1.126409

Det finns skolor som fokuserar särskilt på att läsa programmet i en lugnare takt och ge stöd, men dessa är oftast fokuserade på elever som behöver särskild stöd och där man läser gymnasiet under en längre tid. Sedan är det skillnad på extra anpassningar och särskilt stöd, och vad din son kan behöva beror på vilka svårigheter han har. Det kan vara bra att prata med studie- och yrkesvägledaren eller kuratorn på skolan för att sedan utgå ifrån det. Här kan du läsa mer om det: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-stod-1.243296

Sedan om en elev har fått underkänt och rektorn är medveten om att eleven har det svårt att få minst ett E har rektorn en skyldighet att se till att eleven får hjälp. En lösning kan vara att läsa upp kurserna igen. Vid vissa skäl kan man läsa om kursen en tredje gång för att bli godkänd. Mer information finns här: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/f-i-betyg-5051. Det kan vara ett bra sätt för honom läsa upp matten och engelskan redan under gymnasietiden. 

Stort lycka till! /Aranja, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information