Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Vad är ett CV?

Vad är ett CV?

Vad är ett CV?

Meningen med ett CV är att arbetsgivaren ska få en bild av dig och dina erfarenheter på ett så enkelt och överskådligt sätt som möjligt. "CV" är en förkortning av "curriculum vitae" som betyder beskrivning av livet på latin. 

I ditt CV ska du skriva vad du kan, vad du har gjort i livet och vad du är bra på. Det finns inget direkt rätt eller fel sätt för dig att skriva ditt CV på. Det viktigaste är att du tydligt strukturerar de uppgifter du har med i ditt CV. Ett bra sätt för att göra ditt CV så överskådligt och enkelt att läsa som möjligt är att skriva olika rubriker. Du skriver därefter under varje rubrik vad du har gjort.

Exempel på rubriker du kan ha i ditt CV:

- Personuppgifter (namn, ålder, adress, mailadress, telefonnummer)
- Arbetslivserfarenheter (tidigare praktik/jobb, vilka arbetsuppgifter hade du? vad lärde du dig?)
- Utbildningar och kurser
- Färdigheter (språkkunskaper, it-färdigheter) (även intressen, familj, fritid)
- Personliga egenskaper (är du bra på att samarbeta, bra på siffror, noggrann, positiv etc)
- Övriga meriter (är du till exempel med i någon förening?)
- Referenser (namnge personer som kan beskriva hur du är som person)

(Källor: Arbetsförmedlingen, CV-guiden.se)

Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 02 maj 2017