Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Novalisgymnasiet, i Järna

Om utbildningen

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Det finns fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Introduktionsprogrammets innehåll bestäms i en individuell studieplan. Ingen av introduktionsprogrammen leder till en examen utan tanken det ska leda vidare till ett studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till arbete.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se
Novalisgymnasiet
Södra Järnvägsgatan 10
153 22 Järna

En liten skola med stora möjligheter

Novalisgymnasiet är en fristående gymnasieskola, mitt i Järna, med waldorfpedagogisk inriktning för ungdomar med behov av särskilt stöd. Skolan ser till hela människans utveckling och lägger stor vikt vid att teoretiska ämnen ska förenas med konstnärligt och praktiskt arbete där undervisningen...

Läs mer om Novalisgymnasiet och visa alla program.

Sponsrad