Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Om utbildningen

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Det finns fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Introduktionsprogrammets innehåll bestäms i en individuell studieplan. Ingen av introduktionsprogrammen leder till en examen utan tanken det ska leda vidare till ett studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till arbete.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Malmö. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Besöksadress: Storgatan 20, Postadress: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 33 90 
Mejladress: antag@malmo.se
Gymnasieskolan Gripen
Skeppsbyggaregatan 9
211 11 MALMÖ

Gymnasieskolan Gripen är en mindre gymnasieskola i Malmö

Gymnasieskolan Gripen satsar på en nära och god kontakt mellan lärare och elever. Det är lärarna på skolan som äger och driver Gymnasieskolan Gripen. Alla beslut tas lokalt och ofta ihop med eleverna. Tack vare att du som elev träffar...

Läs mer om Gymnasieskolan Gripen och visa alla program.

Sponsrad