Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogram

Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Få mer information om programmet 👍

Om utbildningen

Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till gymnasieskolan eller behöver särskilt stöd finns det ett antal vägar in på Anders Ljungstedts gymnasium.

Vår kompetenta och engagerade personal hjälper dig hitta den väg som passar dina behov. Det finns två sökbara och två icke-sökbara introduktionsprogram, som är anpassade till just dina förutsättningar och önskemål.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och där eleven så snart som möjligt ska kunna antas till detta program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den saknar behörighet i, men också kurser från nationellt program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, som har kunskapsbrister, svag motivation, eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i samt hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst

  • Klassrum
  • Linköping

Programinriktat Introduktionsprogram, PRIV

Om du inte är behörig till eller inte har möjlighet att följa ett nationellt program, kan du välja att läsa PRIV. Den här inriktningen ger dig möjlighet att läsa kärnämnen och allmänna ämnen under en längre period än normalt. Normal utbildningstid är sex till åtta terminer och en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APU). Undervisning och praktik kan kombineras efter dina individuella behov och förutsättningar. När du slutar utbildningen får du ett samlat betygsdokument eller ett slutbetyg.

Second Chance School

Second Chance School är för dig mellan 16 och 20 år som tidigare studerat minst ett år på ett individuellt eller nationellt program. Second Chance School är ett alternativ till den vanliga gymnasieutbildningen. Målsättningen är att ge förutsättningar för att få en anställning. Med hjälp av en individuellt utformad yrkesutbildning ska du få möjlighet till en väg in i arbetslivet. Den huvudsakliga utbildningen sker på arbetsplatsen och viss utbildning sker även på skolan. På arbetsplatsen får du en handledare och du arbetar efter en individuell kurs- och studieplan. En tät kontakt kommer att finnas mellan din arbetsplats och Second Chance School. På skolan studerar du omvärldskunskap, sociala färdigheter och friskvård. Du har också möjlighet att läsa kärnämnen på grundskolenivå eller gymnasienivå. Den undervisning du väljer ska fokusera på dina behov. Efter avslutad utbildning har du rätt till ett samlat betygsdokument och ett arbetsgivarintyg.

Introduktionsprogram, IV

Studierna på Individuella programmet omfattar ämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, geografi, religionskunskap, fysik och biologi. I heltidsstudier ingår också friskvård och livskunskap. Varje elev utformar en individuell studieplan tillsammans med föräldrar, mentorer och studie- och yrkesvägledare. Programmets ambition är att motivera för framtida studier, få vardagen att fungera i nuet och att ge hopp och vilja för framtiden.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen i Linköping. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Linköpings kommun 581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-208820
Mejladress: gymnasieantagningen@linkoping.se

Kontakta skolan

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram så kommer skolan att kontakta dig.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Anders Ljungstedts gymnasium
Anders Ljungstedts gata 1
582 54 Linköping

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium - en värld av möjligheter!

Anders Ljungstedts gymnasium är en yrkesskola i Linköping med gångavstånd till stadens resecentrum och stadskärna. Anders Ljungstedts gymnasium tar emot elever från hela Sverige i ett mycket brett programutbud. En yrkesutbildning är ett smart val oavsett om du vill börja arbeta...

Läs mer om Anders Ljungstedts gymnasium och visa alla program.

Sponsrad