Kurser på naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskap handlar om hur hela världen fungerar, bokstavligt talat! Men exakt vad läser man egentligen på naturvetenskapsprogrammet? Och vad skiljer inriktningarna åt?

Elev med mikroskop

Om du är nyfiken på att hitta förklaringar på varför saker i naturen är som de är kan naturvetenskapsprogrammet definitivt vara något för dig. På programmet lär du dig om hur fysiken, biologin och kemin förklarar hur världen fungerar. Stort fokus ligger också på att lära dig tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt. Naturvetenskapsprogrammet öppnar upp för många möjligheter efter gymnasiet, det finns mängder av olika yrken programmet kan leda till

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar: 

🧪 Naturvetenskap 

🌳 Naturvetenskap och samhälle 

Oavsett vilken inriktning du väljer läser du de här kurserna på naturvetenskapsprogrammet:  

 • Engelska 5 och 6  
 • Historia 1b 
 • Idrott och hälsa 1 
 • Matematik 1c, 2c och 3c 
 • Religionskunskap 1 
 • Samhällskunskap 1b 
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3 
 • Biologi 1 
 • Fysik 1 
 • Kemi 1 
 • Moderna språk 

Utöver det ingår också individuellt val 200 poäng, programfördjupning 200–300 poäng och gymnasiearbete 100 poäng.  

Hitta skolor med naturvetenskapsprogrammet 

Vilka kurser ingår i de olika inriktningarna?  

De olika inriktningarna ger fördjupad kunskap inom olika områden. Här kommer en kort beskrivning av kurserna du läser på varje inriktning. 

Kurser inom naturvetenskap 

På den här inriktningen får du fördjupade kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Du läser fördjupningskurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap passar dig som vill lära dig om hur världen fungerar och hänger ihop ur ett vetenskapligt perspektiv, från de minsta byggstenarna till universums stora mysterier. 

🧪 Biologi 2 (100 p) 

I grunden handlar biologi om att vi vill veta mer om oss själva och världen vi lever i. Här får du lära dig om hur celler och organismer fungerar. Några exempel är hur celler utvecklas, vilka celldelar som spelar vilken roll i fotosyntesen och hur organ och nervsystem fungerar i människor och djur. Du får också göra laborationer och lära dig att använda modern utrustning och arbetsmetoder som används inom biologiska studier. 

🧪 Fysik 2 (100 p) 

För länge sedan användes begreppet fysik för att sammanfatta alla naturvetenskapliga områden. Idag är fysik mer begränsat till energiformer och materians beståndsdelar. 

I kursen fysik 2 läser du om bland annat rörelse och krafter, elektromagnetism och universums utveckling. Några begrepp du kommer att bekanta dig med är till exempel gravitationsfält, dopplereffekt, magnetiska fält och elektromagnetisk strålning. Du kommer också stöta på metoder för att undersöka exoplaneter och förutsättningar för liv på andra planeter. 

🧪 Kemi 2 (100 p) 

I kursen kemi 2 lär du dig om kemins olika områden: organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Du får veta mer om ämnesomsättning, kemiska reaktioner, proteiner och enzymer. Du lär dig också att utvärdera olika arbetssätt och resonera kring frågor om etik och hållbar utveckling. Dessutom gör du praktiska laborationer och experiment. 

🧪 Matematik 4 (100 p) 

I kursen matematik 4 får du bekanta dig med bland annat aritmetik, algebra, funktioner och trigonometri. Här fördjupar du dig i matematiska områden genom att lära dig om begrepp som polynom, andragradsekvationer, rotationsvolymer och radian. Du lär dig också om problemlösning och hur du använder olika digitala verktyg för att göra olika typer av beräkningar. 

Hitta skolor med inriktningen naturvetenskap 

Kurser inom naturvetenskap och samhälle 

Den här inriktningen ger dig kunskap om hur natur, samhälle och klimat fungerar och samspelar med varandra. Inriktningen naturvetenskap och samhälle är tvärvetenskaplig – den kombinerar alltså två olika vetenskapliga perspektiv. Det ger dig en bred kunskapsgrund och öppnar många olika möjligheter till vidare studier efter gymnasiet. 

🌳 Ett naturvetenskapligt ämne (100 p)  

Här väljer du någon av de naturvetenskapliga kurserna som ingår i inriktningen naturvetenskap: biologi 2, fysik 2, eller kemi 2

🌳 Geografi 1 (100 p) 

Geografi handlar både om hur det fysiska jordklotet är uppbyggt och människan lever och påverkar jorden. I den här kursen lär du dig bland annat om hur befolkningen lever och utvecklas i olika delar av världen och hur vi drar nytta av naturresurser. Du fokuserar också på klimat, klimatförändringar och hur vi kan använda förnybar energi.  

🌳 Samhällskunskap 2 (100 p) 

Fortsättning på kursen samhällskunskap 1b. Här får du fördjupa dig i nationalekonomi och olika teorier som liberalism och marxism. Du får också fördjupa dig i bland annat politik, källkritik och olika typer av muntliga och skriftliga presentationer. Den här kursen läser du också inom inriktningen beteendevetenskap.  

Hitta skolor med inriktningen naturvetenskap och samhälle 

Behörighet efter naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och ger grundläggande behörighet till vidare studier på högskola eller universitet.  

Många universitets- och högskoleutbildningar kräver att du har läst vissa kurser för att få särskild behörighet till just den utbildningen. Särskild behörighet kan skilja sig mellan olika utbildningar, så om du vet ungefär vad du vill plugga vidare till är det bra att ta reda på vad som gäller för det programmet eller de programmen du väljer mellan.  

Naturvetenskapsprogrammet ger särskild behörighet till många olika utbildningar om du vill plugga vidare. Alla kurser du läser på inriktningen naturvetenskap ger särskild behörighet till ett eller flera högskoleprogram, det gör också ditt valfria naturvetenskapliga ämne på inriktningen naturvetenskap och samhälle.  

Oavsett inriktning får du dessutom särskild behörighet för: 

 • Samhällskunskap 1b 
 • Biologi 1 
 • Kemi 1 
 • Fysik 1a 

💡 Behörighetskarta för särskild behörighet 

Vill du veta mer om vilka kurser som ger särskild behörighet till vilka program? I behörighetskartan kan du se: 

 • Särskild behörighet för 47 olika högskoleutbildningar. 
 • Vilka gymnasieprogram ger särskild behörighet till vilka högskoleprogram. 
 • Om du behöver lägga till kurser – och i så fall vilka. 

Ladda ner behörighetskartan här

Källa: Skolverket 

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin.

Annonser