Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man gå om gymnaiset efter studenten?

06 sep 2023
FRÅGA
Min son har avslutat gymnasiet i somras med ett studieintyg. Han hade för många F för att få en examen, detta på grund av stor frånvaro samt skoluppgifter som ej gjordes. Det skolan inte visste var att han var sjuk och att frånvaron var på grund av det.
Min son är friskare nu och önskar gå ett fjärde år för att läsa de ämnen han fick ett F i,
men skolan säger att det inte finns någon möjlighet till det då han inte längre är skriven på skolan. Min fråga är: Vilka rättigheter min son har, skulle rektorn i detta fall kunna bevilja ett fjärde år pga. särskilda skäl? (Det finns journaler och läkarintyg som styrker sjukdom)

/

Svar:

06 sep 2023

Hej,

Om man gått ut det tredje året och fått ett studieintyg så ska man vända sig till komvux i sin kommun eller en folkhögskola. Där kan man läsa alla kurser man fick F i och eventuella andra man kan behöva för behörighet till en utbildning man vill fortsätta med.

Ni kan ju prata med rektorn igen angående att frånvaron var giltig ifall ni behöver rätta till några uppgifter till CSN så att ni inte blir återbetalningsskyldiga. Jag vet inte hur det blivit i ert fall men om en elev har en ogiltig frånvaro på mer än fyra timmar på en månad kan skolan rapportera det till CSN. Vad som anses vara ogiltig frånvaro är skolans egna bedömning. CSN kan sedan utifrån skolans rapport fatta beslut om att studiebidraget ska dras in.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information