Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man bli utskriven från gymnasiet ?

20 jul 2023
FRÅGA
Hej, jag är född 2004 och har gått om ett år, efter sommaren förra året så jobbade jag och jag återvände tills skolan ungrfär 17-19 dagar efter att den öppnades då ville skolan inte ta emot mig utan sa att dom skulle kasta ut mig eller så måste jag ge dom ett bra argument för att dom inte ska slänga ut mig. Jag berättade om sitationen med uppsägningstid och att jag inte varit borta i 30 dagar så att dom kan slänga ut mig, dom tog emot mig med vilkoren att jag ska gå om ytterligare 1 år samt att dom ska få ha kontakt med min mamma fast än jag var 18+ när jag inte ville att dom skulle ha kontakt gav dom mig ett papper där dom sa att jag då kunde skriva under å säga upp mig från gymnasiet. Så jag var tvungen att acceptera deras vilkor för att få gå kvar. Efter det i december så mådde jag dåligt (pyskisk) och besökt pyskolog många gånger så jag va i skolan då å då men absolut inte borta mer än totalt 10 skoldagar men plöstligt under jullovet får jag ett papper att jag fått sparken från gymnasiet då jag inte varit där på 30 dagar vilket absolut absolut inte stämmer. Jag försökte ringa och få tag på dom men ingen svarar mig. Jag vill plugga och ta studenten som alla andra men jag kan inte göra det längre. Jag tycker att skolan begick ett fel vad kan jag göra?

Svar:

29 aug 2023

Hej,

Så här skriverSkolverket: "Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen." 

Du kan diskutera med skolans rektor om vilka skäl de har att avskriva dig. Sedan ska du tänka på att du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om man har ogiltig frånvaro. Det kan du läsa om här: http://www.csn.se/partner/regler-rutiner/skolkrapportering/2.777/1.3746.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information