Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Vem kan söka till Korrespondensgymnasiet?

20 maj 2023
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns några särskilda skäl eller begränsningar för att bli antagen till korrespondensgymnasiet eller om det är öppet för vem som helst att ansöka.

Jag är medveten om att Korrespondensgymnasiet erbjuder distansundervisning för elever som av olika anledningar inte kan delta i vanlig närvaroundervisning. Jag är intresserad av att veta om det finns några specifika kriterier eller förutsättningar som måste uppfyllas för att bli antagen till skolan. Är det exempelvis endast öppet för elever med särskilda behov eller finns det andra faktorer som beaktas vid antagningen?

Om det finns några specifika regler eller krav för att bli antagen till Korrespondensgymnasiet skulle jag vara tacksam om du kan förse mig med information om dessa. Om det inte finns några specifika begränsningar skulle jag vara tacksam om du kan bekräfta att det är öppet för alla elever att ansöka.

Jag ser fram emot att höra från dig och tackar på förhand för din hjälp och vägledning.

Svar:

23 maj 2023

Hej,

Du som är folkbokförd i Sverige och uppfyller de särskilda skälen som krävs för distansstudier kan söka till Korrespondensgymnasiet. De har riksintag, vilket innebär att du kan söka avsett vilken kommun i Sverige du är skriven i. 

Distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl (Skollagen 2010:800).Dokumentationen kan t.ex. vara intyg från läkare, psykolog eller socionom. Det kan också vara fråga om en utredning som har gjorts av annan personal inom elevhälsa eller socialtjänst.

Exempel på särskilda skäl:

  • Elitidrottande.Här finns definition av elitidrott inom olika idrotter. 

  • Yrkeskarriär som kräver mycket resande

  • Omyndiga elever boende utomlands tillsammans med vårdnadshavare (eleven måste vara skriven i Sverige)

  • Eventuellt andra anledningar såsom gravidet, nybliven förälder, långt geografiskt till närmaste gymnasieskola

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information