Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man gå svenskt gymnasium efter internationell grundskola?

08 mar 2023
FRÅGA
Hej

Vi är en svensk familj som tillfälligt, sedan ett år, bor utomlands och har en dotter som studerar på den engelska internationella skolan. Hon fick vid flytten utomlands hoppa upp en årskurs och börja i åk 8 istället för 7 (där hon egentligen skulle ha börjat hemma i Sverige). Det internationella systemet skiljer sig från det svenska på det sättet.

Nu ska hon börja åk 9 och enligt detta system ska de nu göra val som liknar det svenska gymnasievalet, dvs en inriktning som intrersserar henne. Vi kommer att flytta tillbaka till Sverige igen om två år, dvs. när hon enl detta system precis slutat åk 10. Tanken är att hon då ska söka in på svenskt gymnasium, 1a ring.

Så till frågorna:

1. Vilka ämnen (kärnämnen) är de viktigaste för henne att välja nu inför åk 9?
(Vilka är de "obligatoriska" Svenska ämnena hon måste ha betyg i för att kunna söka svenskt gymnasium?)

2. Kommer hennes uppflyttning att påverka hur hennes betyg bedöms då hon söker svenskt gymnasium

3. Hur kan vi på bästa sätt förbereda henne inför det svenska gymnasievalet ()även om det i dagsläget ligger långt fram). Hon har tidigare haft A i nästan alla ämnen hemma men efter flytten har skolbyte och språkbyte gjort det svårare.

Ps/ Hon studerar svenska via Sofia distans

Mycket tacksam för svar.
Mvh/

Svar:

10 mar 2023

Hej,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning.  Om hon har läst svenska på sin skola så kommer hon troligtvis vara behörig till de nationella gymnasieprogrammen på samma sätt som de som gått svensk grundskola. Här kan du se vad behörigheten till de olika gymnasieprogrammen är: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/gymnasiebehorighet-4264. Här finns en omvandlingstabell för IB betygen till den svenska skalan: https://www.uhr.se/syv/hogskola-med-utlandska-meriter/internationell-baccalaureate-ib/meritvardering/.

Det finns en separat kvot till gymnasieantagningen som heter fri kvot. Den är till för de som har betyg som inte kan jämföras med svenska till exempel utländska betyg eller betyg från Waldorf skola. Man söker med sin internationella betyg där och betygen (meritvärdet) kommer då inte att spela någon roll. Hon kommer alltså inte påverkas av sina betyg i det svenska gymnasievalet när hon söker i den fria kvoten. Gå gärna in på gymnasieantagningens hemsida för den kommun som ni ska bo i här i Sverige. Det har all information kring gymnasievalet.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information