Vad gör man om man behöver byta skola?

09 dec 2022
FRÅGA
Läsa upp godkända betyg.
Vår son gick ut 9:an i våras med godkända betyg i alla ämnen men hamnade på meritpoäng 175.
Han ville bara söka ett enda program och en enda skola. Vi fick honom dock att även söka samma program i grannkommunen. Vid preliminärantagningen vid jul skulle han komma in på programmet i hemkommunen men gjorde inte det när den definitiva antagningen kom. Han kom dock in i grannkommunen där han också började.
Nu har det uppstått en mobbningssituation på den nya skolan där det uppmärksammats av både lärare och rektor att han blir utsatt och slagen av flera andra elever -även på andra program. Skolan har tagit upp det vid tre olika tillfällen med förhoppning om att det ska bli bättre.
Vi känner nu att om inte situationen förändras snarast måste vi göra något annat för att få bort honom från denna situation.
Planen är då att söka hemkommunen nästa år med de som är året yngre där han har kompisar från sitt sportlag.
För att säkerställa att han då säkert skulle komma in nästa år vill han förbättra sina betyg så det inte blir samma sak. Kan man läsa upp grundskolebetyg där man har betyget E? Tilläggas bör att han inte har några inlärningssvårigheter men att betygen sjönk drastiskt i högstadiet under pandemin då eleverna skulle klara distansundervisning till stor del. När vi ifrågasatte detta i högstadiet fick vi till svar att ingen extrahjälp gavs om eleven var godkänd.

Svar:

12 dec 2022

Hej,

Vad tråkigt att han hamnat i en sådan situation! Skolan ska naturligtvis göra allt de kan för att hjälpa honom vara trygg i skolan så att han kan gå kvar. Men det kan vara en bra idé att kolla på möjligheterna till ett byte om det är vad han vill. Man kan också anmäla till Barn- och elevombudet om skolan inte gör tillräckligt för att stoppa mobbningen.

Eftersom att det handlar om samma program finns det en stor möjlighet att han kan byta utan att gå om eller söka in från början igen. Men det bygger då på att ni kan hitta en skola som har en ledig plats på programmet han vill gå. Ta kontakt med skolan i er kommun och fråga om det. Det kan ha skett avhopp på programmet sedan det startade. Ni kan även kontakta andra skolor om det finns på rimligt avstånd eller om han/ni kan tänka sig att flytta.

Att läsa upp grundskolebetygen för att komma in på ett gymnasieprogram brukar tyvärr vara svårt när man redan börjat gymnasiet. Man kan kolla upp möjligheterna med hans gamla grundskola men det är troligt att de inte har resurser för det.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information