Är jag behörig till gymnaiset?

25 nov 2022
FRÅGA
Hej jag går 9 an jag vill börjar Försäljnin och service programmet Men jag har alla ämne godkänt förutom svenska och engelska så få jag gå gymnasiet utan dom

Svar:

28 nov 2022

Hej,

För att komma in på ettyrkesprogramkrävs godkända betyg i 8 ämnen: I svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen. Prata med din Studie-och yrkesvägledare i skolan så att du får hjälp med att istället hitta ett introduktionsprogram som du kan gå ifall du inte hinner bli godkänd i svenska och engelska.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information