Hur funkar fri kvot till gymnasiet?

07 okt 2022
FRÅGA
hej!
Jag undrar om elever med svår synnedsättning kan söka gymnasieutbildningen på fri kvot?
Har elever med funktionsnedsättning möjlighet att göra ansökning på annat sätt?
Vilka rättigheter har de när det gäller dispanser?

Mvh

Svar:

07 okt 2022

Hej,

Den fria kvoten är ett visst antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller starka särskilda skäl. Kommunen eller friskolan man vill söka till beslutar själva om hur många platser som tillsätts med sökande i fri kvot. Det finns alltså inte ett bestämt antal platser i fri kvot utan det varierar mellan skolor.

Den fria kvoten är ett visst antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller starka särskilda skäl. "Starka särskilda skäl" gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig (men tillfällig) sjukdom eller mobbing. Om synnedsättningen inte är tillfällig är fri kvot alltså inte aktuellt.

Prata med studie-och yrkesvägledaren på elvens skola så ni får mer information om vad som gäller i ert specifika fall. 

Vänligen/ Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information