Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Hur funkar meritpoäng?

07 okt 2022
FRÅGA
Hej, jag läser andra året på det naturvetenskapsprogrammet och har en fråga angående extra merit. Jag läser nu spanska 4 och undrar om jag kan välja engelska 7 istället för matematik 5 för att få 2,5 i extramerit som är giltigt för läkarprogrammet då det är programmet jag vill läsa i högskolan.

Svar:

07 okt 2022

Hej,

Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du får är olika för olika utbildningar.

Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik - oavsett vilken utbildning du söker. Dessa kurser kallas för meritkurser. 

I ett språk kan du få 0,5 meritpoäng för steg 3, steg 4 ger ytterligare 0,5 poäng och om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng. 

Om utbildningen du söker har grundläggande behörighet som krav ger matematik 2, 3 och 4 en halv meritpoäng vardera. 

Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.

Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.

Du kan prata med din skola för att se vad du kan välja läsa där för att få full meritpoäng.

Vänligen/ Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information