Kan jag vara borta från gymnaiset?

17 sep 2022
FRÅGA
Jag måste åka till min hemland för 1 månad och jag undrar vad ska hände om jag åker för 1 månad. Kommer jag att bli utslängd från skolan? Eller nåt annan?

Svar:

19 sep 2022

Hej,

Det finns vissa regler som alla skolor måste följa när det kommer till ledighet och frånvaro. De reglerna gäller även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan, det är därför möjligt att bli nekad ledigheten. Det är rektorn på skolan som kan bevilja en elev ledighet under en kortare tid. Beslutet om ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation, då kan dessa punkter vara relevanta: 

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du ska gå tillväga samt vilka blanketter du ska fylla i, sedan är det upp till rektorn om du blir beviljad ledighet. Om man är borta utan att lov så räknas det som ogiltig frånvaro. Så här skriver Skolverket: "Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen."

Lycka till! /Pertra, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information