Är jag behörig till gymnaiset?

10 sep 2022
FRÅGA
Hej jag har godkänt i alla kärn ämnen förrutom spanska, idrott och historia men finns det fortfarande en möjlighet för mig o börja i linjen samsam?

Svar:

11 sep 2022

Hej,

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

Vänligen /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information