Hur funkar gymnasieantagningen?

02 aug 2022
FRÅGA
Jag har valt att stå på väntelistan på 1 och 2 och kom in på mitt tredje val men vill längre inte stå kvar på vänte listan på 2 valet så om jag trycker bort de kommer mitt fjärde val som jag står på högerhans grej kan jag då få chansen att komma in på den. Utan att för bort mitt 3 val.

Svar:

20 sep 2022

Hej,

När du fyller i din ansökan till gymnasiet måste du rangordna de olika valalternativen. Alltså, det du vill läsa först sätter du som alternativ ett, det du näst helst vill komma in på som alternativ två och så vidare. Din ansökan till gymnasiet baseras sedan på vilken meritpoäng du har, alltså dina betygspoäng (det är alltså bara betygen man söker med, inte rangordningen). Du kan bara komma in på ett av de val du gjort.

Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks de andra valen du gjort och kommer du in på ditt andrahandsval sätts du automatiskt som reserv på ditt förstahandsval och de val du rangordnat lägre stryks då.

Lycka till i gymnasieantagningen! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information