Är jag behörig till gymnaiset?

16 jun 2022
FRÅGA
Hey

Jag har en fråga om man kan gå till gymnasiet med bara elva ämnen?

Jag har redan behörighet i svenska, engelska, matte, fysik, kemi, biologi, historia, geografi, modersmål, slöjd, religion. De alla är grund betyget också jag har betyget i engelska 5. Jag undrar bara om det är möjligt att gå till teknikvetenskap eller Naturvetenskap med bara de elva ämnen?

Svar:

18 jun 2022

Hej,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning.

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information