Har man rätt till stöd i gymnasiet?

02 jun 2022
FRÅGA
Hej jag undra kan man komplitera en del ( asså typ reading speaking eller erinring? Och vad högt jag när lärare vägrar vägrar mer hjälp/stöd som jag har rött till pga diagnoser och dyslexi

Svar:

06 jun 2022

Hej,

Du behöver fråga din lärare om kompletteringar i det ämne det gäller. När det kommer till stöd så ska skolan göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. 

Om de extra anpassningarna inte räcker till eller om det bedöms att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är insatser som ofta är mer omfattande och/eller varaktiga än extra anpassningar.

Du ska ta upp dina frågor kring stöd med din skolas rektor. Be gärna din/dina vårdnadshavare om hjälp med det.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information