Kan jag byta från gymnasiesärskolan?

27 mar 2022
FRÅGA
Hej om ja går på gymnasietsärkola hur kan ja byta till ett vanligt gymnasie och få vanliga betyg

Svar:

30 mar 2022

Hej,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

Möjligen kan Introduktionsprogrammet vara ett alternativ för att bli behörig till gymnasiet. Introduktionsprogrammet har olika inriktningar som har olika mål och behörighetskrav. För att veta vilket av inriktningarna som skulle kunna vara aktuell bör man prata med sin studie-och yrkesvägledare i skolan. Men om man har fått bedömningen att man ska gå särskolan tror jag att det kan vara svårt och kanske inte att rekommendera att byta tillbaka. Men prata gärna om det med de personer som har gjort bedömningen om att du ska gå i särskola eller din rektor.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information