Kan jag söka gymnasiet i fri kvot?

12 feb 2022
FRÅGA
Hej! Jag ska söka till handel och service men jag har problem med svimningar och inan varit borta från skolan ett tag i åttan.
Min fråga är har jag rätt att söka fri kvot för min syv säger att det inte skulle gälla stämmer det?

Svar:

18 feb 2022

Hej,

Vad tråkigt att du har problem med svimningar! 

Det är två kategorier av sökande som kan antas i fri kvot, sådana som får företräde på grund av starka särskilda skäl och sådana som saknar betyg enligt svensk grundskola. Endast ett begränsat antal platser på en utbildning kan reserveras för fri kvot. För att ta reda på mer om du kan söka i den fria kvoten så ska du ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare i skolan så som du har gjort.

"Starka särskilda skäl" gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig (men tillfällig) sjukdom eller mobbing. För att kunna erhålla en utbildningsplats via fri kvot krävs att den sökandes medicinska och/eller sociala skäl har varit tillfälliga och sedan förbättrats så att den sökande sannolikt klarar av det gymnasieprogram som sökts.

För att kunna antas i fri kvot måste du också vara behörig till utbildningen du har sökt. Prövningen i fri kvot innebär alltså inte att du går vid sidan av behörighetskraven för den utbildning du sökt.

Vänligen/Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information