Hur funkar fri kvot till gymnasiet?

07 feb 2022
FRÅGA
Hej
Min dotter går nu åk 8 och hon läser endast 15 ämnen istället för .17 pga anpassat studiegång.
Hur blir det när man söker till gymnasiet blir det svårare att komma in på samhällsprogrammet?
Gäller fri kvot flöt min dotter?

Tacksam för svar:

Svar:

07 feb 2022

Hej,

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För just samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. Så så länge hon uppfyller behörigheten ska det inte vara något problem.

Den fria kvoten är ett visst antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller starka särskilda skäl. "Starka särskilda skäl" gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig (men tillfällig) sjukdom eller mobbing.

Prata med studie-och yrkesvägledaren på dotterns skola så ni får mer information om vad som gäller i ert specifika fall.

Vänligen/ Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information