Rätt att läsa modersmål

26 jan 2022
FRÅGA
Hej! Jag är halv thai och har rätten till modersmål, dock läste jag inte det under grundskolan. Jag undrar om man kan läsa modersmål ändå om man inte kan något, eller måste jag kunna skriva och tala i det?

Svar:

28 jan 2022

Hej! 

Här kan du läsa mer om rätten till undervisning i modersmål. Som jag tolkar det har en elevens rätt till modersmål på gymnasiet om dessa tre faktorer stämmer 

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma
  • eleven har goda kunskaper i språket.

Utifrån dessa faktorer tolkar jag det som att du inte har rätt till undervisning i modersmål men råder dig att kontakta syv eller rektor på din skola för att kunna se över din situation. 

Vänliga hälsningar 

Cecilia, syv 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information