Kan vår son ingå i frikvot?

05 jan 2022
FRÅGA
Hej!
Vår son har gått i skolan i USA, alla år fram till och med 7e klass.

Det svenska språket och det för honom nya skolsystemet har sänkt hans betyg väsentligt. Han hade toppbetyg alla år i USA.

När han nu söker till gymnasiet i år, kan han på något sätt åberopa detta och därmed komma med i en frikvot för att öka möjligheten att komma in på den utbildning/skola han önskar?

Svar:

06 jan 2022

Hej! 

För att kunna ingå i frikvot behöver du kunna påvisa att du på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än du borde ha haft. Det gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig sjukdom eller sociala situationer på skolan. Skälen behöver intygas med dokument som bifogas tillsammans med din ansökan. 

Det finns regelverk gällande nyanlända men vad som kan vara problematiskt i detta fall är att han ändå gått grundskolans senare år i Sverige förstår jag det som. Alltså hela högstadiet i svensk skola och har då inga senare betyg att påvisa. Betygskriterierna skiljer sig tydligt mellan grundskolans tidigare och senare år och det är inte ovanligt att elever har höga betyg i sina yngre år och sedan ökas kraven till senare högstadieår. Vilket i vanliga fall inte då går att åberopa frikvot. Kraven på betygskriterierna kan även skilja sig mellan länder. 

Det är även skolan som gör ansökan om att få prövas i frikvot, vilket innebär att ni behöver kontakta skolan och se vad de säger gällande om möjligheten finns. 

Lycka till! / Hannah, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information