Jag mår väldigt psykiskt dåligt. Kan man få ledigt från skolan?

30 nov 2021
FRÅGA
Hej! Jag går 1 året på gymnasiet linje estetik media och är inne i en väldigt dålig period. Mår psykisktdåligt och känner att jag bara måste få lite paus. Är det möjligt att få en veckas ledigt från skolan? Jag ligger bra till i alla ämnena. Jag jobbar som bäst hemma så hade kunnat göra uppgifter hemma om de nu är så att man kan få ledigt

Svar:

07 dec 2021

Hej! 

Vad tråkigt att höra att du inte mår så bra. Jag rekommenderar dig att kontakta skolan och berättar för någon hur du mår. Exempelvis skolsköterska eller kurator finns där för att hjälpa och stötta elever i deras välmående. För att få bukt med ditt mående behöver du reda ut varför du mår dåligt. 

Enligt Skolverket gäller följande:

"Rektorn kan bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. En elev i gymnasieskolan kan också få ledigt om ledigheten är nödvändig för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Rektorn har även möjlighet att bestämma att en elev i mindre omfattning ska befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete.

Ledigheten eller befrielsen ska prövas i varje enskilt fall."

Det är alltså rektor som gör bedömning om det finns behov av ledighet eller om det finns andra lösningar som ger eleven förutsättningar att klara sin utbildning. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information