Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man söka via fri kvot och hur gör man det?

21 nov 2021
FRÅGA
Hej. Jag har ett barn med en NPF diagnos (ADHD) vilket ställer till det för henne i skolan. Väldiga koncentrationssvårigheter, ljuskänslighet mm. Hon har också en depression med självskadebeteende vilket gör det ännu svårare för henne I skolan.
Hon går i årskurs 9 nu och vet vad hon vill söka.
Jag har hört om att barn med just NPF diagnoser kan söka via "särskild kvot" och undrar hur man går till väga?
Hennes mående beror till stor del på pressen att prestera i skolan för att kunna komma in på valt program. Måendet blir ju inte bättre om hon inte kan komma in. Hon har lätt för att lära men koncentrationssvårigheterna och måendet gör det omöjligt för henne.
Jag vet att den skolan hon vill söka till har introduktionsprogram men hon vill ju helst komma in på programmet hon önskar .
Vänligen orolig mamma

Svar:

29 nov 2021

Hej! 

Det stämmer att det finns en fri kvot. I Gymnasieförordningen står det att:

"Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
   1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
   2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan."

Omständigheterna kan exempelvis vara medicinska eller sociala. Det ska framgå att omständigheterna har förbättrats i sådan omfattning att eleven sannolikt kan tillgodogöra sig och slutföra den sökta utbildningen. Diagnoser i sig betraktas inte som medicinska skäl om de inte är av tillfällig eller övergående karaktär. 

Ansökan för fri kvot behöver innehålla samtlig information kring elevens situation utifrån de särskilda omständigheterna. Denna kan göras tillsammans med skolan eller att ni själva författar en ansökan om skolan inte ställer sig bakom ansökan. Jag rekommenderar er att i första hand kontakta er dotters skola och se vad ni kan få för information där. Om skolan ställer sig bakom är detta ett rektorns beslut. 

Beslutet angående hur många platser som avsätts fri kvot tas av huvudmannen på gymnasieskolan. Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen.

Här finns liknande fråga besvarad: https://www.gymnasium.se/Sections/faq/FAQQAA.aspx?questionid=57865&subjectid= 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information