Vad ska man välja för gymnasium?

21 okt 2021
FRÅGA
Hej!
Har en dotter med ADHD som ska börja gymnasiet nästa höst. Hon är intresserad av och duktig på matte och NO-ämnen och vill egentligen gå naturprogrammet men vi är tveksamma om hon klarar det. Hon är ambitiös och duktig och har ganska så bra betyg men har verkligen fått slita för dessa. Precis som många med ADHD har hon väldigt lätt att fastna i saker, humörsvängningar, väldigt svårt då det blir för ”fria” uppgifter utan har behov av mer tydlig styrning och inte för stora uppgifter/läxor på en gång. Ett matte-problem t ex är mer konkret och det finns bara ett svar som ska kluras ut vilket är enklare för henne medan friare uppgifter som tex ”beskriv hur du tror världsfreden kan utvecklas” inkl leta fakta till det kan få henne att aldrig bli färdig, det är för omfattande med för mycket olika trådar att hålla i, och hon kommer efter.
Hon har också svårt om det allmänt blir för mycket på en gång (många ämnen som kräver sitt samtidigt) men i det enskilda ämnet går det oftast bra om hon får tid, lugn och ro och hon har som sagt bra betyg hittills. Hon upplevs som intelligent och målmedveten men har ADHD:n mot sig. Vilket program skulle du rekommendera?? Hon vill helst gå ett högskoleförberedande program. Vad kan vi kräva för stöd från skolan på gymnasienivå?
Tacksam för svar!

Svar:

08 nov 2021

Hej! 

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Anpassning och extra stöd ges utefter elevens individuella behov. Det finns olika typer av anpassning och särskilt stöd beroende på vad som blir bäst lämpat på eleven i fråga. 

Jag skulle rekommendera er att prata med studie- och yrkesvägledare på skolan och diskutera vad som skulle vara ett lämpligt val av gymnasium. Om hennes intressen ligger inom naturvetenskap och matematik är Naturvetenskapsprogrammet ett alternativ. Detta för att välja utefter vad som intresserar henne och kunna underlätta gymnasiestudierna. Ytterligare högskoleförberedande program är Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet samt Estetiska programmet. 

Ni kan läsa mer på Skolverket om extra anpassning och särskilt stöd i skolan: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information