Läsa introduktionsprogrammet

21 okt 2021
FRÅGA
Hej!
Finns det möjlighet för en överårig elev som ej gått ut årskurs nio att slutföra grundskolan på Introduktionsprogrammet-individuellt alternativ? Det är VH:s och elevens önskan. Vem beslutar?

Svar:

07 nov 2021

Hej! 

Åldersgränsen för att få påbörja Introduktionsprogrammet för elever är 20 år. Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen.

Är eleven över 20 år hänvisas hen till vuxenutbildningen för att läsa upp betygen för grundskolans år genom Komvux.

Ni kan läsa mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-gymnasieskolan#h-Introduktionsprogram 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information