Höja betyg

14 okt 2021
FRÅGA
Hej!
Jag har en fråga med bäring på mitt barn som nu går i 9an.

En elev har jobbat på bra under hela grundskolan och har höga betyg. I nian blir eleven sjuk med en långvarig, svår sjukdom med hög sjukfrånvaro. Detta gör att eleven inte har möjlighet att studera på samma sätt som tidigare. Betygen rasar men kunskapskraven E nås i alla ämnen, dvs behörighet åstadkoms. Eleven som har drömt om och kämpat för ett visst gymnasieprogram i 8 år blir nu hänvisad till de program som eleven varken vill gå eller känner sig hemma i. Givetvis med krossad självkänsla som resultat. Finns det något sätt för denna elev att läsa upp betygen för att komma tillbaka dit hen var efter 8:an?

Svar:

05 nov 2021

Hej! 

Alla elever har rätt till extra stöd i sina studier om behovet finns. Se vad det finns för möjligheter att få extra stöd från skolan. Jag rekommenderar er att prata med lärare i berörda kurser och se om det finns något eleven kan göra för att höja sina betyg. Då slutbetyget fastställs i slutet av vårterminen finns fortfarande tid kvar att påverka avgångsbetygen. 

Ni kan även ta hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information