Har man rätt till modersmål i gymnasiet?

20 sep 2021
FRÅGA
Is it a students right to have modersmal English provide at gymnasium?
Can the gymnasium say it only providing a modersmål course if there are 5 students wanting to study that course?

Svar:

21 sep 2021

Hej,

Skolan är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, dessa elever vill få undervisning i språket och om det finns en lämplig lärare. 

The school is only obliged to arrange mother tongue instruction in one language if there are at least five students who are entitled to instruction in that language, these students want to receive instruction in the language and if there is a suitable teacher. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information