Hur funkar gymnasieantagningen?

04 jul 2021
FRÅGA
Haj har redan tackat ja till en reservantagning och undrar vad som händer om jag tackar ja till en annan plats jag har men vill gpå på skolan som reserven är till okm jag kommer in
skolorna är på olika kommuner

Svar:

05 jul 2021

Hej,

När du fyller i din ansökan till gymnasiet måste du rangordna de olika valalternativen. Alltså, det du vill läsa först sätter du som alternativ ett, det du näst helst vill komma in på som alternativ två och så vidare. Din ansökan till gymnasiet baseras sedan på vilken meritpoäng du har, alltså dina betygspoäng. Du kan bara komma in på ett av de val du gjort.

Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks de andra valen du gjort och kommer du in på ditt andrahandsval sätts du automatiskt som reserv på ditt förstahandsval och de val du rangordnat lägre stryks då.

Du kan tacka ja till alla reservplatser samtidigt som du tackar ja till det alternativ du kom in på. Du kommer in på ditt högst prioriterade alternativ om du bli antagen där.

Vänligen/ Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information